Οι Σκοποί και Στόχοι του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων

Οι σκοποί και οι στόχοι, όπως αναφέρονται επακριβώς στο καταστατικό της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, το οποίο υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, παρατίθενται παρακάτω.
'Αρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας θα είναι:

α) Συμβολή στην διάδοση του βιβλίου
β) 'Ερευνα και μελέτη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η γνωριμία της πολιτιστικής παράδοσης των άλλων λαών
γ) Μελέτη της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας
δ) Προαγωγή ιδανικών και αξιών του ανθρωπισμού και των ιδεωδών της Δημοκρατίας
ε) Συνδρομή και υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
στ) Προαγωγή του εθελοντισμού σε κοινωφελείς δράσεις
ζ) Φιλανθρωπική συνδρομή, είτε σε φυσικά πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας είτε σε οργανώσεις, ιδρύματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα
η) Προσπάθεια εμφύσησης φυσιολατρικού - οικολογικού πνεύματος και ανάληψη δράσεων προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.
 

 

Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων

Aγγλική Δικαιοδοσία
The Rosegarden of Philosophers Limited
Office 4 219 Kensington High Street, Kensington, London, England, W8 6BD

Ελληνική Δικαιοδοσία
Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ΑΦΜ 998461937
Εδρα: Πλατεία Ιπποδρομίου 12, Θεσσαλονίκη
Υποκατάστημα: Εμπορικό Κέντρο Ερμής, Λεωφόρος Μεσογείων 256 Χολαργός, Αθήνα
Τα φυσικά καταστήματα μας, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, είναι υπό ανακαίνιση. Θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης τους.
eshop: παραγγελίες - πληροφορίες 2312202777, 2392064538, 6974369608 info@ortf.gr Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, επιτελεί Εργο Κοινωνικής Προσφοράς, σε τομείς όπως Πολιτισμό, Παιδεία, Υγεία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, και Δημοκρατία.

Για την υλοποίηση των δράσεων, οικονομικά στηρίζεται από τους Ιδρυτές του, και την εμπορική δραστηριότητα. Δεν λαμβάνει ουδεμία κρατική χρηματοδότηση, ούτε χορηγία, ούτε δέχεται δωρεές. Οι απαιτούμενες εργασίες εξυπηρετούνται μόνο με εθελοντική προσφορά.

Η Ανιδιοτελής προσφορά του Ροδόκηπου, καλύπτει δωρεάν συμβουλευτική σε θέματα πολιτισμού, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, ολιστικής φυσικής ίασης, αλλά και παροχής περαιτέρω βοήθειας, όπου χρήζει ανάγκης.
Το e-shop υλοποιήθηκε από Webnode